Profesjonalna grupa gastronomiczna

Prowadzimy firmę cateringową, firmę eventową, firmę consultingową oraz posiadamy własne obiekty konferencyjno-bankietowe. Organizujemy imprezy na terenie Łodzi, na których można przekonać się o jakości naszego cateringu.

Nasza oferta Kontakt

Nasze cykliczne imprezy

Gastronomia to nasza pasja! Dzięki temu staliśmy się jedną z najlepszych firm oferujących catering w Łodzi.

Studniówka

Studniówka

Zapraszamy do Dworu Artusa w Łodzi. Przekonaj się jak łatwa może być organizacja Studniówki z naszą Firmą. Gwarantujemy milion dobrych wspomnień.

Sprawdź szczegóły
Komunia

Komunia

Ten dzień był szczególny i niezapomniany. Zapewnimy Państwu odpowiednią oprawę i zadbamy o to, by zarówno wszyscy Goście byli zadowoleni z udanego przyjęcia.

Sprawdź szczegóły
Bal Andrzejkowy

Bal Andrzejkowy

Tradycyjnie już jak co roku mamy przyjemność ogranizować dla Państwa Bal Andrzejkowy. Serdecznie zachęcamy do rezerwacji swojego uczestnictwa w Dworze Artusa.

Sprawdź szczegóły
Bal Sylwestrowy

Bal Sylwestrowy

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na imprezę sylwestrową. Oferujemy wiele atrakcji i gwarantujemy niezapomnianią zabawę.

Sprawdź szczegóły
Bal Karnawałowy

Bal Karnawałowy

Zachęcamy do rezerwacji uczestnictwa w bale karnawałowym w Dworze Artusa. Zapewniamy moc atrakcji i zabawę do białego rana!

Sprawdź szczegóły
Sala weselna Łódź

Dwór Artusa
AD 2010

Kompleks konferencyjno-bankietowy Dwór Artusa, gdzie odbywają się konferencje, szkolenia, rauty firmowe oraz bankiety okolicznościowe i przyjęcia weselne. Zamkowa architektura, pałacowy wystrój, najlepsza obsługa i najwyższy poziom kuchni plasują Dwór Artusa w ścisłej czołówce najlepszych lokali w Łodzi.

www.dwor-artusa.pl

606 704 406

Wesela

Wesela

Ślub w ogrodzie

Ślub w ogrodzie

Przyjęcia

Przyjęcia

Bale

Bale
Andrzejkowy, Karnawałowy, Sylwestrowy

Komunie

Komunie

Studniówki

Studniówki

Konferencje i szkolenia

Konferencje i szkolenia

Imprezy firmowe

Imprezy firmowe

Catering Łódź

Centrum Cateringowe
AD 1995

Jesteśmy firmą zlokalizowaną w Łodzi, która obsługuje klientów indywidualnych i firmowych na terenie całej Unii Europejskiej. Własna flota samochodowa, doświadczeni koordynatorzy cateringu, szefowie kuchni z ogromnym doświadczeniem i praktyką we Francji, Włoszech, Hiszpanii, stały zespół kelnerów, certyfikowani barmani - to wszystko pozwala Firmie bez problemu zorganizować każdą tematyczną imprezę w każdej lokalizacji kompleksowo. Firma obsłuży każdą imprezę - od 2 do 5000 osób. Niezależnie od rozmiaru imprezy, na pewno będą Państwo zadowoleni z jakości naszego cateringu.

www.centrum-cateringowe.pl

606 704 806

Catering dla firm

Catering dla firm
obiady z dostawa dla firm

Catering okolicznościowy

Catering okolicznościowy
przyjęcia, komunie, grillowanie w ogrodzie, studniówki i bale

Wedding catering

Wedding catering

Dania na wynos

Dania na wynos
dania obiadowe, na słodko, vege oraz świąteczne

Oranigzacja imprez Łódź

CCSS Events
AD 2005

Firma eventowa, impresariat muzyczny, kompleksowa organizacja i koordynacja każdego wydarzenia. Zapewnia: namioty, występy artystyczne, sceny, nagłośnienie, oświetlenie, poligrafię. Realizuje eventy zarówno dla 10 osób jak i dla 15000 osób. Dzięki stałej współpracy CCSS Events oferuje najlepsze stawki w hotelach i obiektach noclegowych. CCSS Events oferuje konkurencyjne ceny ze względu na własny catering i bogate własne zaplecze techniki estradowej. Co roku organizujemy najlepsze w Łodzi imprezy sylwestrowe i andrzejkowe oraz studniówki, które odznaczają się wysokiej klasy cateringiem.

606 704 806

Namioty

Namioty

Występy artystyczne

Występy artystyczne

Nagłośnienie i oświetlenie

Nagłośnienie i oświetlenie

Sceny

Sceny

CCSS Consulting
AD 2017

Zajmujemy się nie tylko cateringiem i organizacją imprez, ale i działalnością consultingową promująca rozwój osobisty.
Organizacja szkoleń nie tylko w Łodzi, ale i w całym Kraju - dla pracowników i managerów.

www.consulting.ccss.pl

Szkolenia i warsztaty

Szkolenia i warsztaty

Konwersatoria

Konwersatoria

Mentoring

Mentoring

Coaching

Coaching

Kontakt

Grupa CCSS Polska

92-403 Łódź
ul. Przyjazna 20

firma@ccss.pl

NIP: 728-188-76-35
REGON: 473200296

 

Ochrona danych osobowych naszych Partnerów Biznesowych jest dla nas najważniejsza. W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów RODO, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, pragniemy przypomnieć, że w swojej bazie danych posiadamy Państwa dane osobowe.

W związku z obowiązkiem przystosowywania do wymogów RODO firma Grupa CCSS Polska przetwarza Państwa następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, adres e-mail.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Grupa CCSS Polska z siedzibą w Łodzi 92-403, ul. Przyjazna 20 NIP:728-188-76-35, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na w/w adres lub e-mailem:

firma@ccss.pl

Dane osobowe są zbierane zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. a, b, c oraz f tj. w celu:

a)korespondencji związanej z realizacją podpisanych umów,

b)realizacji oferowanych usług,

c)realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora:

·przechowywania informacji na temat cech, preferencji i oczekiwań uczestników eventów, w celu indywidualizacji proponowanych przez Administratora towarów i usług oraz zapewnienia w ten sposób najwyższego standardu obsługi, niezbędnego ze względu na profil prowadzonej działalności oraz stałego podnoszenia poziomu zadowolenia uczestników eventów;

·ewentualnego dochodzenia roszczeń;

·prowadzenia działań marketingowych, w szczególności poprzez wpisanie Pani/Pana danych do bazy Klientów, wysyłanie zindywidualizowanych ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie takich ofert telefonicznie na wskazany nr telefonu;

·w celu odzyskania należności z tytułu sprzedaży usług oraz abyśmy mogli tworzyć statystyki, zestawienia i analizy na potrzeby własne;

d)wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza przepisów o usługach płatniczych, o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa podatkowego i prawa o ochronie konkurencji i konsumentów.

Jednocześnie informuję, że Państwa dane nie są w żaden sposób profilowane.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je bezpośrednio od Państwa lub innych źródeł, zawsze zgodnie z prawem. Inne źródła, to źródła publiczne i ogólnodostępne np. z Internet, rejestry KRS, CEIDG oraz z własne zbiory oparte na danych przekazywanych dobrowolnie przez Państwa. W każdym ze wskazanych przypadków weryfikujemy czy mamy podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych z wyjątkiem udostępnienia ich w ramach kontroli przeprowadzanych przez uprawnione organy oraz w związku z realizacją podpisanych umów, o ile wymaga tego podpisana umowa, tj.: podmiotom świadczącym usługi hotelarsko-gastronomiczne, podmiotom świadczącym usługi zawiązane z ubezpieczeniami, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, podmiotom świadczącym usługi ochrony osób i mienia, instytucjom państwowym powołanym z mocy ustawy do ochrony osób i obiektów oraz rozpoznawania i zapobiegania skierowanym przeciw nim przestępstwom, podmiotom zajmującym się obsługą prawną i księgową Administratora, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu, kiedy nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych poprzez kontakt na email: firma@ccss.pl  za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres:

Grupa CCSS Polska   92-403 Łódź, ul. Przyjazna 20


 

 

 

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Grupy CCSS Polska

 

§ 1 Postanowienia Ogólne

 

 1. Usługodawca wskazuje, iż Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną na każdej wskazanej w § 1 ust 6 niniejszego Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Stronie Internetowej odbywać się będzie na warunkach i zasadach ustalonych w niniejszym Ogólnym Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną (Dalej: Ogólnym Regulaminie), a dokument Ogólny Regulamin określa w szczególności zakres i rodzaj ogólnie Świadczonych Usług Drogą Elektroniczną, przy czym dla niektórych Stron Internetowych lub Usług Usługodawca może przyjąć odrębne uregulowania tj. Szczegółowy Regulamin. Usługodawca zapewni Użytkownikowi informację i dostęp do ww. Szczegółowego Regulaminu, a także możliwość ich utrwalenia, w tym pobrania, jeszcze przed skorzystaniem ze Strony Internetowej lub Usługi. Lista wszystkich Szczegółowych Regulaminów stanowi załącznik numer 8 do niniejszego Ogólnego Regulaminu i jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://marpol.pl/rodo. Szczegółowe dane Usługodawcy w tym, jego adres oraz dane kontaktowe znajdują się w załączniku numer 4 do niniejszego Ogólnego Regulaminu.

 

2. Przyjmuje się, że:

 

 a) Każdy kto dokonał rozpoczęcia korzystania ze Strony Internetowej wskazanej w § 1 ust 6 niniejszego Ogólnego Regulaminu lub Usługi powinien w pierwszej kolejności zapoznać się z treścią i zaakceptować postanowienia niniejszego Ogólnego Regulaminu i jego załączników w tym Szczegółowego Regulaminu, przy czym nie jest wymagane potwierdzanie tego faktu w drodze zawierania odrębnej indywidualnej umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, w tym w formie pisemnej, chyba, że postanowienia Szczegółowego Regulaminu stanowią inaczej.

 

 b) Użytkownik Strony Internetowej lub Usługi ma jednak prawo zwróci się do Usługodawcy celem przesłania mu pełnej treści zapisów na podstawie, których korzysta ze Strony Internetowej lub Usługi, w tym udzielenia wyjaśnień, co do interpretacji postanowień Ogólnego Regulaminu jego załączników w tym Szczegółowego Regulaminu, w tym wyjaśnienia relacji pomiędzy ww. uregulowaniami.

 

 c) Zarazem każda osoba, która chce rozpocząć korzystanie ze Strony Internetowej i uważa, że świadczenie Usług powinno odbywać się na innych warunkach niż opisanych w niniejszym Ogólnym Regulaminie i w treści jego załączników, w tym w Szczegółowym Regulaminie powinna skontaktować się z Usługodawcą i ustalić czy jest to możliwe, a jeśli nie jest, to nie powinna korzystać ze Strony Internetowej lub Usługi.

 

d) W celu wyeliminowania sytuacji korzystania ze strony internetowej bez zapoznania się z warunkami świadczenia Usług Usługodawca: - wdraża system informacyjny polegający na wdrożeniu komunikatu wyświetlającego się przy wejściu na Stronę Internetową, zawierającego informację dot. zasad świadczenia Usług oraz zasad przetwarzania danych osobowych, a jeśli ze względu na rodzaj Usługi świadczenie jej odbywa się poza Stroną Internetową lub wdrożenie takiego komunikatu nie jest możliwe to Usługodawca przesyła go w treści wiadomości email do Użytkownika, a także w stopce strony internetowej w odnośniku pn.: Komunikat dla Użytkownika, - zapewnia w każdym czasie łatwy dostęp do informacji dot. zasad świadczenia Usług oraz zasad przetwarzania danych osobowych m.in. poprzez zapewnienie dostępu do dokumentacji z poziomu nie tylko strony głównej ale i każdej podstrony za pomocą stosownego odesłania ze stopki Strony Internetowej lub innego miejsca na Stronie Internetowej.

 

e) każdy Użytkownik nie będący Konsumentem, który rozpoczął korzystanie ze Strony Internetowej lub Usługi na Stronie Internetowej zapoznał się z treścią Ogólnego Regulaminu oraz jego załączników. Do realizacji ww. uprawnień przewidzianych w zdaniach poprzedzających zastosowanie mają postanowienia § 6 Ogólnego Regulaminu, w tym w szczególności w zakresie sposobów zwracania się do Usługodawcy o udzielenie wyjaśnień.

 

 

 

 

 

Do realizacji ww. uprawnień przewidzianych w zdaniach poprzedzających zastosowanie mają postanowienia § 6 Ogólnego Regulaminu, w tym w szczególności w zakresie sposobów zwracania się do Usługodawcy o udzielenie wyjaśnień.

 

3. Niniejszy Ogólny Regulamin stanowi w szczególności:

 

a) O momencie rozpoczęcia i zakończenia świadczenia Usług,

 

b) Ogólnych warunkach świadczenia Usług,

 

c) Szczegółowych warunkach świadczenia Usług, w tym Wymaganiach technicznych, a także o: - prawach i obowiązkach prowadzącego Stroną Internetową, - oraz prawach i obowiązkach Użytkownika,

 

d) tryb postępowania reklamacyjnego,

 

e) postanowienia końcowe,

 

f) postanowienia dotyczące trybu i sposobu rozwiązywania ewentualnych sporów.

 

 

 

4. Pojęcia użyte w niniejszym Ogólnym Regulaminie, a nie zdefiniowane w słowniku definicji określonym w § 1 ust. 5 niniejszego Ogólnego Regulaminu należy w pierwszej kolejności rozumieć tak jak przyjęto to w przepisach obowiązującego prawa, a w braku stosownych przepisów należy odwołać się do znaczenia zwyczajowego. Szczegółowe Regulaminy mogą określać własne słowniki definicji, w tym przyjmować znaczenie pojęć w inny sposób niż przyjęto to w Ogólnym Regulaminie.

 

5. Przyjmuje się że na użytek niniejszego Ogólnego Regulaminu:

 

 a) Usługodawca oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (wskazaną w treści załącznika numer 4 do niniejszego Ogólnego Regulaminu), która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną, przy czym na potrzeby niniejszego Ogólnego Regulaminu Usługodawcą jest Marpol tj. podmiot określony zgodnie z treścią § 1 ust. 6 niniejszego Ogólnego Regulaminu.

 

b) Usługobiorca lub Użytkownik oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi, w tym usługi świadczonej drogą elektroniczną, przy czym Usługobiorcą lub Użytkownikiem może by Konsument lub Podmiot inny niż Konsument, chyba, że postanowienia Szczegółowego Regulaminu wprowadzają ograniczenia dla skorzystania z Usługi dla Konsumenta lub Podmiotu innego niż Konsument,

 

c) Konsument oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

d) Podmiot inny niż Konsument oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną, w tym nie posiadającą osobowości prawnej nie będącą Konsumentem.

 

e) Szczegółowy Regulamin oznacza regulamin, zawierający odrębne i dedykowane uregulowania dot. danej Strony Internetowej lub danej Usługi, przy czym w zakresie niektórych obowiązujących Użytkownika zapisów Szczegółowy Regulamin może powtarzać zapisy Ogólnego Regulaminu lub jego załączników lub do nich odsyłać.

 

 

 

 

 

 

 

f) Strona Internetowa oznacza prowadzone lub dostarczane przez Usługodawcę strony internetowe, serwisy internetowe, Usługi świadczone na tych stronach internetowych lub serwisach internetowych lub za ich pośrednictwem lub w związku z ich działaniem, z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 6 niniejszego Ogólnego Regulaminu.

 

g) Administrator oznacza: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną, przy czym Administratorem Strony Internetowej jest Usługodawca, którego szczegółowe dane wskazane są w załączniku numer 4 do niniejszego Ogólnego Regulaminu i jest on dostępny pod adresem internetowym: https://ccss.pl.

 

 h) Administrator Danych Osobowych oznacza pojęcie zdefiniowane w § 1 ust. 5 załącznika numer 1 do Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Polityce Prywatności, przy czym Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca, którego dane są wskazane w załączniku numer 4 do niniejszego Ogólnego Regulaminu, dostępnego pod adresem internetowym: https://ccss.pl.

 

 i) Dane Osobowe oznacza pojęcie zdefiniowane w § 1 ust. 5 załącznika numer 1 do Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Polityce Prywatności,

 

j) Przetwarzanie Danych Osobowych oznacza pojęcie zdefiniowane w § 1

 

ust. 5 załącznika numer 1 do Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Polityce Prywatności,

 

k) Usługa Świadczona Drogą Elektroniczną oznacza wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, przy czym lista wszystkich Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną świadczonych przez Usługodawcę określona została w § 1 ust. 6 Ogólnego Regulaminu i znajduje się pod adresem internetowym: https://ccss.pl.

 

 l) Usługa oznacza Usługę Świadczoną Drogą Elektroniczną lub inną Usługę świadczoną przez Usługodawcę, przy czym lista wszystkich Usług świadczonych przez Usługodawcę określona została w § 1 ust. 6 Ogólnego Regulaminu i znajduje się pod adresem internetowym: https://ccss.pl.

 

m) Ogólny Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną oznacza niniejszy Ogólny Regulamin, zwany Ogólnym Regulaminem,

 

n) Cookies oznacza pliki, których cechy, funkcjonalność i zastosowanie zostały opisane w treści załącznika numer 1 i 2 do niniejszego Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies, dostępnych pod adresem internetowym: https://ccss.pl.

 

 o) Systemy teleinformatyczne oznaczają zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.2),

 

p) Reklamujący oznacza osobę, która wniosła reklamacje, choćby nie była ona Użytkownikiem lub Usługobiorcą, q) Udostępnianie Zasobu oznacza umożliwienie Użytkownikowi zapoznanie się Zasobem poprzez, przesłanie mu ścieżki dostępu (Linku) do (Zasobu) danego pliku lub folderu pozwalającej na pobranie tego pliku lub folderu lub jego przeglądanie,

 

 

 

r) Link do Zasobu oznacza hiperłącze w postaci pełnego adresu lub ukrytego pod nazwą tj. anchor text,

 

 s) Zasób oznacza pliki lub foldery znajdujące się w Usłudze,

 

 t) Udostępnianie Zasobu FTP oznacza umożliwienie Użytkownikowi gromadzenia plików w Zasobie ftp poprzez nadanie i udostępnienie Użytkownikowi loginu oraz hasła do logowania do Usługi i w konsekwencji dostępu do Zasobu FTP.

 

u) Zasób FTP oznacza przestrzeń dyskową udostępnioną przez Usługodawcę pozwalającą Użytkownikowi na umieszczenie w niej plików. 6. Szczegółowe dane Usługodawcy, a także lista stron Internetowych prowadzonych przez Usługodawcę lub lista Usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym na tych Stronach Internetowych stanowi załącznik numer 4 do niniejszego Ogólnego Regulaminu i jest dostępna pod adresem internetowym: https://ccss.pl.

 

 

 

7. Niniejszy Ogólny Regulamin wraz z wszystkim załącznikami jest udostępniony do bezpłatnego pobrania lub utrwalenia. Zabrania się utrwalania, przechowywania, powielania, lub wykorzystywania w inny sposób niniejszego Ogólnego Regulaminu i jego załączników, i dla innych celów aniżeli w związku z zamiarem skorzystania lub skorzystaniem ze Strony Internetowej prowadzonej przez Usługodawcę, ewentualnie dla ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń. Opisane powyżej ograniczenie nie obowiązuje, jeśli: udzielona została pisemna zgoda przez Usługodawcę lub istnieje przepis prawa lub orzeczenie właściwego Sądu lub Organu, z którego treści wynika prawo do wykonywania czynności wskazanych w zdaniu poprzedzającym.

 

 

 

8. Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną na Stronie Internetowej prowadzonej przez Usługodawcę podlega uregulowaniom określonym w niniejszym Ogólnym Regulaminie, a gdyby dla konkretnej Usługi świadczonej przez Usługodawcę przewidziano inne odrębne uregulowania szczególne tj. Szczegółowy Regulamin to uregulowania te mają o tyle pierwszeństwo przed niniejszym Ogólnym Regulaminem w zakresie w jakim ich treść jest sprzeczna z postanowieniami określonymi w niniejszym Ogólnym Regulaminie. W przypadku jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Ogólnego Regulaminu, lub jego załączników, lub innych Szczegółowych Regulaminów lub ich załączników byłyby dla Użytkownika niejasne Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia zapytania do Usługodawcy zgodnie z treścią § 1 ust. 2 w zw. z § 6 Ogólnego Regulaminu.

 

9. Niniejszy Ogólny Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku, aż do odwołania i zastępuje wszelkie poprzednio obowiązujące Regulaminy, Noty Prawne, Polityki itp.

 

10. Niniejszy Ogólny Regulamin przyjęty został w celu ujednolicenia standardów obowiązujących na każdej Stronie Internetowej wskazanej w § 1 ust. 6 niniejszego Ogólnego Regulaminu oraz standardów Usług świadczonych na lub za pośrednictwem ww. Stron Internetowych.

 

 

 

§ 2 Rozpoczęcie i zakończenie świadczenia Usług

 

1. Zawarcie umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektronicznych następuje z chwilą otwarcia i skorzystania ze Strony Internetowej, o której mowa w § 1 ust. 6 niniejszego Ogólnego Regulaminu, a co następuje wskutek wpisania i użycia przez Użytkownika w przeglądarce internetowej adresu URL danej Strony Internetowej lub skorzystania z przekierowania do tej Strony Internetowej, tj. wysłania żądania do serwera Strony Internetowej, otrzymania odpowiedzi od serwera Strony Internetowej w postaci zawartości Strony Internetowej, oraz zarazem zapoznania się z treścią niniejszego Ogólnego Regulaminu oraz jego załączników lub rozpoczęcia korzystania z zawartości Strony Internetowej bez (pomimo istnienia takiej możliwości) uprzedniego zapoznania się z treścią Ogólnego Regulaminu oraz jego załączników (patrz § 1 ust. 2 lit. e Ogólnego Regulaminu). W przypadku świadczenia przez Usługodawcę usług za pomocą aplikacji mobilnych zawarcie umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych